Os nosos mellores desexos para o novo ano de todos os que facemos o Seminario Galego de Educación para a Paz.

Feliz e pacífico 2018

E porque a Paz tamén está nas accións cotiás, preparamos unha actividade para que consigamos a sociedade que todos queremos.