Obxectivos

  • Promover a Educación para a Paz, os seus obxectivos, contidos e actividades, como eixo transversal obrigatorio do currículo
  • Contribuir á formación inicial e permanente do profesorado
  • Divulgar os valores cívicos e democráticos dunha Cultura de Paz proclamados pola Declaración Universal dos Dereitos Humanos e o Manifesto 2000 promovido polos premios Nobel da Paz
  • Realizar actividades culturais que fagan realidade, nas aulas e na sociedade, estes valores
  • Colaborar e cooperar internacionalmente e de maneira especial con ONG similares en países empobrecidos

 

 

 

Leave a Reply