O SGEP contra as violencias machistas

O Seminario Galego de Educación para a Paz quere manifestar o seu apoio á campaña En negro contra as violencias.
 
O SGEP é unha entidade que traballa a prol dos Dereitos Humanos e da Cultura de Paz que, en síntese, ten como obxectivos a Educación para a Paz, os ditos Dereitos Humanos e a Democracia, a loita contra a exclusión e a pobreza, a defensa do pluralismo cultural e do diálogo intercultural e a resolución pacífica de conflitos, a prevención e a consolidación da Paz.
 
Porén, as premisas da nosa organización baten frontalmente con calquera tipo de violencia, como son as violencias machistas.
 
Podedes atopar xa no mapa de establecementos e organizacións adheridas á campaña a sede do Seminario Galego de Educación para a Paz na rúa Manuel María, núm. 6, nos Salgueiriños, en Santiago.
 
Agardamos que nun futuro próximo estean erradicadas todas as violencias e non sexan precisas estas campañas de sensibilización.
 
Máis información no portal web da campaña: www.ennegrocontraasviolencias.gal