O SGEP estará en Madrid nas xornadas “Retos para a convivencia e a paz nas cidades”

Os días 1 e 2 de decembro a Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) 

xunto co Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y Noviolencia (DEMOSPAZ) organizan en Madrid as xornadas Retos para a convivencia e a paz nas cidades e o Seminario Galego de Educación para a Paz estará presente.

 

As xornadas pretenden ser un punto de achega común, reflexión e debate sobre as oportunidades e retos para a paz e a convivencia nas cidades tendo como referencia o Foro Mundial sobre as Violencias Urbanas e Educación para a Convivencia e a Paz.

 

Ligazón ao programa das xornadas: https://cdn.evbuc.com/eventlogos/233032168/programajornadasaipazdemospaz23.11.pdf

Ligazón ao portal web da AIPAZ: www.aipaz.org

Ligazón ao portal web do DEMOSPAZ: www.demospaz.org